Zalecane 2019

Wybór Redakcji

Egor Titov: biografia, kreatywność, kariera, życie osobiste
Jak gry ludowe wpływają na dziecko?
Jak zaprezentować się w słowach

Ligachyov Egor Kuzmich: biografia, kariera, życie osobiste

Anonim

Kiedy rozpoczęto budowę nowego państwa na ruinach Imperium Rosyjskiego, zewnętrzni obserwatorzy byli sceptyczni wobec tego przedsięwzięcia. Jednak kolejne procesy, wydarzenia i wyniki wywołały zaskoczenie wszystkich postępowych ludzi. Jegor Kuzmich Ligaczow był jednym z tych aktywnych ludzi, którzy dali siłę bez śladu działalności twórczej.

Biografia Egora Kuzmicha Ligaczowa może służyć za wzór dla młodych mężczyzn, którzy myślą o swojej przyszłości. Dziecko urodziło się na Syberii. Przez wiele dziesięcioleci powiat chulimski, podobnie jak cała prowincja tomska, był uważany za miejsce łączenia przestępców o różnych rozmiarach. Biorąc pod uwagę tę okoliczność, można być zaskoczonym i podziwiać, jak człowiek przezwyciężył wpływ środowiska i dokonał błyskotliwej kariery jako polityk i mąż stanu.

Na stronie Tomsk

Zgodnie ze wszystkimi znakami i zasadami, Jegor Ligachev, który urodził się w 1920 r., Mógł i powinien był pójść na front. Starszy brat Dmitrij przeszedł bitwę do Niemiec, gdzie położył głowę, zanim dotarł do Victory. Junior przed wojną ukończył szkołę i wstąpił do Moskiewskiego Instytutu Lotnictwa. W Nowosybirsku z góry zbudowano fabrykę samolotów. Praca w sklepach i działach takiego przedsiębiorstwa wymaga specjalnych szkoleń i umiejętności zawodowych. Jegorowi po prostu nie pozwolono wejść do wojska, ponieważ front potrzebował bojowników i bombowców. To tutaj młody specjalista uzyskał właściwe stwardnienie i niezbędne doświadczenie w komunikowaniu się z ludźmi w przyszłości.

Edukacja techniczna, energia i obserwacja pozwoliły Egorowi Ligaczowowi znakomicie rozwiązać zadania, które postawiła mu partia komunistyczna. Pracując w Komsomołu, na odpowiedzialnych stanowiskach w branży wykonawczej, zawsze wykazywał nieformalne, twórcze podejście do analizy trudnych sytuacji. Aby podejmować właściwe decyzje, musisz wiedzieć, jak żyje radziecka osoba i jakie problemy on trapi. Zajmując stanowisko pierwszego sekretarza komitetu partii regionalnej Tomsk, Ligaczow ustanowił wektor rozwoju terytorium na wiele lat. Produkcja ropy naftowej, produkcja instrumentów, obróbka drewna w regionie rozwijała się w szybszym tempie.

Majster pierestrojki

W historii Związku Radzieckiego nadszedł okres, w którym tempo rozwoju gospodarczego zaczęło zwalniać. I to jest jeden z głównych powodów, dla których restrukturyzacja była wymagana. Jegor Kuzmich znalazł się na szczycie listy liderów regionalnych. Jeśli weźmiemy pod uwagę ten fakt, nic dziwnego, że został zaproszony do stolicy, aby zarządzał procesami aktualizacji na dużą skalę. Nie ma specjalnej potrzeby, aby opowiadać o wszystkich skandalach, perypetiach i konfliktach występujących w tym kraju. Ligaczow musiał się bronić, zatrzymać i odepchnąć. A wszystko to było transmitowane w telewizji. Lud radziecki za kilka lat przekształcił się ze stwórcy w przypadkowego.

Niszczycielskie projekty pierestrojki szalały w kraju, a życie osobiste się nie zmieniło. Miłość, która łączyła młodego Egora Ligaczowa i Zinę Zinowiew, przez ostatnie lata nie przygasła. Rodzina pozostała bezpieczną przystanią od wpływów zewnętrznych. Żona zawsze rozumiała i wspierała męża, zarówno w małych sprawach, jak iw dużych przedsięwzięciach. Sławny przekaz Ligaczowa do Jelcyna, "Borys, nie masz racji", rozproszony po ludowych dowcipach i anegdotach. Nieudolna twórczość krytyków nie dodawała przyjemnych wrażeń. I w tym przypadku żona znalazła właściwe słowa, by uspokoić majstra pieriestrojki.

  • Jegor Kuzmich Ligachev. Curriculum Vitae

Top