Zalecane 2019

Wybór Redakcji

Egor Titov: biografia, kreatywność, kariera, życie osobiste
Jak gry ludowe wpływają na dziecko?
Jak zaprezentować się w słowach

Jakie grzechy nie są przebaczone

Anonim

Kościół chrześcijański mówi, że Pan przebacza wszystkie grzechy, jeśli ktoś szczerze żałuje doskonałości. Jedynie bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, zbawicielowi ludzkości, nie jest przebaczone.

Instrukcja

1

Jezus Chrystus, jak mówi święta Biblia, powiedział, że każdy grzech i każde bluźnierstwo jest odpuszczone człowiekowi. Ale w tej książce jest wzmianka, że ​​bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie jest przebaczone ani w tym stuleciu, ani w przyszłości, w przeciwieństwie do złego słowa, które mówi o Synu Człowieczym.

2

Kapłani, aby wyjaśnić tę sprzeczność, proponują zrozumienie roli Ducha Świętego dla zbawienia ludzkości. Niewybaczalność tego grzechu nie wynika z faktu, że jest on "grzechem" jako takim. Wszakże podstawową podstawą Biblii jest właśnie to, że każdy grzech jest odpuszczony. Do tego wystarczy przyjść do Pana ze szczerą pokutą, wiarą i modlitwą o przebaczenie w imię Jezusa Chrystusa.

3

Aby zrozumieć, dlaczego bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest niewybaczalne, musisz wiedzieć o jego roli w Bożym planie. Jego misją jest mówić o Chrystusie, prowadzić człowieka do prawdy i potępiać jego grzechy. Duch Święty jest sumieniem człowieka, wyrzucając przestępstwa i prowadząc do wiary. Daje człowiekowi moc życia, zdolność do oczyszczenia.

4

Oznacza to, że bez Ducha Świętego, osoba nie jest w stanie przyjąć wiary, Chrystusa i światła Prawdy, nie jest w stanie żałować szczerze swoich grzechów. Ale w tych warunkach grzechy są odpuszczane przez Pana - z pokutą i wiarą w duszę. Jeśli nie żałujesz, Chrystus nie oświeci życia tej osoby światłem i nie będzie dla niego przebaczenia.

5

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest odpornością na jego głos, odmowę wiary. Okazuje się, że każdy ateista jest najokropniejszym grzesznikiem, ponieważ w jego duszy nie ma miejsca na wiarę. Odrzucenie Ducha Świętego, jego bluźnierstwa, jest także niebezpieczne, ponieważ mogą siać wątpliwości u wierzącego. Dlatego grzech ten jest niewybaczalny, ponieważ prowadzi cały łańcuch zbrodni przeciwko wierze w Pana.

6

Wszystkie zbrodnicze ludzkie namiętności, jeśli nie pchają ich same w sobie, ale są zachęcane, prowadzą do pogwałcenia przykazań Boga. Sumienie tymczasem całkowicie traci siłę i głos. To sprawia, że ​​Duch Święty opuszcza osobę i tylko się smuci. Sam grzesznik nie odczuwa potrzeby przebaczenia i nie pyta go.

7

W ten sposób grzech nie jest odpuszczony - bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, za które osoba nie prosi o przebaczenie, nie żałuje ani nie żałuje swego czynu. Taka osoba jest praktycznie stracona dla Pana, gdy rozkoszuje się swoimi grzechami, a swoim przykładem uwodzi innych ludzi z prawdziwej ścieżki.

8

Ta odpowiedź jest udzielana przez kapłanów na pytanie o grzech, który nie jest odpuszczony. Okazuje się, że jeśli ktoś myśli o swoich grzechach, to nie zaprzecza istnieniu Boga. I dlatego ma możliwość wybaczenia.

Zwróć uwagę

Każdy przypadek jest indywidualny i niepowtarzalny, taki sam z grzechami.

Dobra rada

Jeśli masz wątpliwości i pytania dotyczące wiary, musisz udać się do Kościoła.

Top