Zalecane 2019

Wybór Redakcji

Mikhail Zhonin: biografia, życie osobiste, rola aktora
Vera Petrovna Maretskaya: biografia, kariera i życie osobiste
Poeta i piosenkarz Wiaczesław Malezjczyk: biografia i życie osobiste

W jaki sposób konsekracja mieszkania

Anonim

Prawosławna wiara pozwala uświęcić wszystko, co jest niezbędne dla życia danej osoby, w tym dla jego domu. Uświęcenie jest rytem kościelnym, po którym łaska Boża zstępuje na człowieka, jego mieszkanie i pracę.

Zgodnie z wiarą chrześcijańską, każda osoba, każde zwierzę, każdy kraj, miasto, wioska lub dom ma swoich aniołów stróżów. Ale nie zawsze są w stanie poradzić sobie z siłami ciemności. A jeśli ktoś może prosić Boga o ochronę na modlitwie, parafianie świątyń modlą się o dobro i ochronę państwa lub wioski, mieszkanie musi zostać uświęcone, aby wypędzić z niego posłańców zła. Podczas obrzędu konsekracji kapłan ofiarowuje Bogu modlitwy, aby oczyścił pokój, pokropił go wodą święconą i fumigował kadzidłami.
We współczesnym świecie, gdzie powietrze jest świętym pojęciem dla prawosławnego chrześcijaństwa, jest wypełnione falami radiowymi i telewizyjnymi, które przenoszą wiele negatywnych emocji, absolutnie konieczne jest poświęcenie mieszkania. Tak uważają prawdziwi wyznawcy wiary. Po obrządku zły duch ma trudności z oparciem się Bożej łasce i spełnieniu mrocznych czynów. Tak, a ci, którzy nie wierzą w Boga, zauważyli, że po poświęceniu ich mieszkania, życie się poprawiało, przeciwności i porażki ustępowały, nawiązywano kontakt z nieposłusznymi i trudnymi dziećmi, a osobom cierpiącym na alkoholizm lub uzależnienie od narkotyków udało się przezwyciężyć ich pragnienie.

Jak jest konsekracja mieszkania


Rytuał konsekracji domu lub mieszkania odbywa się w tak zwanym rycie specjalnym. Słowo "konsekracja" w tym przypadku ma nieco inny charakter, a w modlitwach czytanych podczas rytuału często używa się słowa "błogosławieństwo".
Na początku obrzędu konsekracji mieszkania kapłan odczytuje tzw. Pierwsze modlitwy. On zaleca, aby właściciele tego domu poprosili o błogosławieństwo Boga dla siebie, swoich bliskich i domów. Następnie przeczytaj dziewięćdziesiąt psalm, który jest uważany za najpotężniejszą broń przeciwko diabłu i jego sługom.
Potem nadchodzi kolej czytania Troparyi, oświecenia oleju smarowego, który nakłada się na ściany symbolu krzyża wiary chrześcijańskiej. I dopiero potem mieszkanie jest posypane wodą święconą, fumigację kadzidłem. Wszystkim etapom ceremonii towarzyszy czytanie modlitw, w których kapłan prosi Pana, aby posłał swoich opiekunów do domu, do wszystkich, którzy w nim mieszkają, i aby uchronili ich przed jakimkolwiek złem, aby posłać ich łaskę.
Konsekracja mieszkania zajmuje nie tyle czasu - od 30 minut do 1 godziny. Podczas ceremonii pożądana jest obecność wszystkich, którzy w niej mieszkają, ale jeśli ktoś bliski nie jest fanem wiary i kategorycznie sprzeciwia się konsekracji mieszkania, można to potajemnie.

Jak przygotować mieszkanie do rytuału konsekracji


Zanim kapłan przyjdzie do domu, aby odprawić rytuał konsekracji, zaleca się wprowadzenie do niego porządku. Konieczne jest usunięcie wszystkich pogańskich amuletów, nawet jeśli są one wykorzystywane jako przedmioty dekoracyjne do wnętrz jako pamiątka z wakacji lub gościa.
Dla duchownego konieczne jest przygotowanie stołu pokrytego czystą białą szmatką, gdzie będzie mógł umieścić przedmioty potrzebne do ceremonii. Ponadto dom powinien być ikonami chrześcijańskimi, a obraz Zbawiciela jest wymagany.

Powiązany artykuł

Jak konsekracja mieszkania (domu)

Popularne Kategorie, Czerwiec - 2019

Top