Zalecane 2019

Wybór Redakcji

Dlaczego prawa i koncepcje więzień są tak powszechne w społeczeństwie?
Kiedy pojawili się pierwsi ludzie
Jaka jest różnica między Parlamentem USA

Jakie są elementy społeczeństwa jako systemu?

Anonim

Społeczeństwo to złożony system społeczny, który obejmuje wiele powiązanych ze sobą społeczności społecznych, grup etnicznych, instytucji, statusów i ról. Istnieje kilka podejść do określenia jego struktury.

Instrukcja

1

Społeczeństwo jest złożoną strukturą, która jest w ciągłym ruchu. Składa się z grup osób, które jednoczą się na terytorium, w miejscu pracy (studium) lub zawodzie. W ramach jednego społeczeństwa reprezentowane są liczne pozycje i statusy społeczne, a także funkcje społeczne. Ponadto społeczeństwo obejmuje wiele różnorodnych norm i wartości. Relacje, które powstają między tymi elementami, określają strukturę społeczną.

2

Teoria organiczna uważa społeczeństwo za żywy organizm i uważa, że ​​obejmuje także różne narządy i układy (trawienne, krążeniowe itd.). O. Comte wyróżnia organy regulujące (zarządzanie) organizacjami społecznymi, produkcję (rolnictwo, przemysł), dystrybucję (drogi, system handlowy). Kluczową instytucję organizmu społecznego uważa się za instytucję kierowniczą, w tym państwo, Kościół i system prawny.

3

Według zwolenników marksizmu w systemie społecznym istnieje element podstawowy i nadbudowy. Element definiujący został uznany za ekonomiczny (podstawowy). Nadbudowa w obliczu państwa, prawa, kościoła została uznana za wtórną. Zrozumienie struktury społecznej marksistów dzieliło sferę materialną i produkcyjną (ekonomię), społeczną (ludzie, klasy gospodarcze i narody), polityczną (państwo, partie i związki zawodowe) i sferę duchową (psychologiczną, wartościową, społeczną).

4

Najpopularniejszym rozumieniem społeczeństwa, stosowanym przez współczesnych socjologów, sugerował T. Parsons. Zaproponował, by uznać społeczeństwo za rodzaj systemu społecznego. Ta ostatnia z kolei jest częścią systemu działania. Według zwolenników podejścia systemowego społeczeństwo składa się z czterech podsystemów, z których każdy pełni swoje funkcje. System społeczny służy do integracji ludzi i grup społecznych w społeczeństwie, składa się z norm behawioralnych. Że jest to rdzeń społeczeństwa. Podsystem kulturowy jest odpowiedzialny za zachowanie tożsamości kulturowej i reprodukcję typowych zachowań i obejmuje zbiór wartości. System polityczny dąży do osiągnięcia celów podsystemu społecznego. Podsystem ekonomiczny zapewnia interakcję ze światem materialnym.

5

Niektórzy badacze postrzegają społeczeństwo jako zbiór relacji społecznych powstających między ludźmi. Są wśród nich dwie duże grupy: materialne (powstające w procesie praktycznej działalności człowieka) i relacje duchowe (idealne relacje, które określają ich wartości duchowe). Te ostatnie obejmują polityczne, moralne, prawne, artystyczne, religijne, filozoficzne.

Popularne Kategorie, Czerwiec - 2019

Top