Zalecane 2019

Wybór Redakcji

Dlaczego prawa i koncepcje więzień są tak powszechne w społeczeństwie?
Kiedy pojawili się pierwsi ludzie
Jaka jest różnica między Parlamentem USA

Stalin jako skuteczny menedżer

Anonim

Stalin, będąc na czele władzy w ZSRR od około 30 lat, odegrał ogromną rolę nie tylko w życiu własnego kraju, ale całego świata. Era Stalina została zapamiętana ze względu na jej imponujące osiągnięcia w różnych dziedzinach, zwycięstwo w Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ale także kult jego osobowości, poważne naruszenia prawa, śmierć i cierpienie wielu niewinnych ludzi. V.V. Putin, mówiąc o tej historycznej postaci, potępił negatywne zjawiska tamtej ery, ale jednocześnie nazwał Stalina "skutecznym menedżerem". Dlaczego tak jest?

Instrukcja

1

Aby obiektywnie ocenić osobowość i metody zarządzania Józefa Wissarionowicza Stalina, należy wziąć pod uwagę specyficzną sytuację historyczną w państwie i na całym świecie. W ciągu niespełna 10 lat, po przejściu pierwszej wojny światowej, rewolucji lutowej i październikowej, wojny domowej, kraj poniósł ogromne straty ludzkie i materialne. Mrok rzeczywistości był ogólną goryczą ludzi, gwałtownym spadkiem w przemyśle i rolnictwie, zakłóceniem zwykłego sposobu życia, epidemią i wieloma dziećmi ulicy. Jeśli dodamy do tego niespełnione nadzieje na światową komunistyczną rewolucję, poważną chorobę (i śmierć, która wkrótce nastąpiła), niekwestionowany przywódca polityczny V.I. Uljanow-Lenin i zderzenie jego "spadkobierców" władzy, obraz jest jeszcze bardziej ponury.

2

Na początku lat dwudziestych XX w. Józef Stalin był zauważalnie gorszy pod względem popularności i wpływów na Lenina, Trockiego i innych wybitnych przywódców partyjnych. Jednakże, poprzez zręczne intrygi, tworzenie tymczasowych sojuszy (a następnie, w odpowiednim momencie, niszczenie ich), udało mu się najpierw wypchnąć Trockiego na drugi plan, a następnie całkowicie wydostać się z partii. Podobnie działał z innymi byłymi kolegami, w których widział zawodników. Pod koniec lat dwudziestych Stalin stał się niekwestionowanym liderem politycznym. Aby to osiągnąć, konieczne było analityczne myślenie, cierpliwość, umiejętność obliczania różnych wersji zdarzeń, a także umiejętność przekonywania o słuszności. Te cechy są absolutnie niezbędne, aby lider mógł odnieść sukces. Oto jedno wytłumaczenie, dlaczego Stalina można nazwać skutecznym menedżerem.

3

Wielkie przemiany dokonane w ZSRR w ciągu kilku lat (od końca lat 20. do połowy lat 30.), klęska wojsk hitlerowskich Niemiec, a także tempo prac konserwatorskich po zakończeniu II wojny światowej, wydawały się prawdziwym cudem dla wielu ludzi na świecie. Zasługa Józefa Wissarionowicza Stalina w tym jest bardzo wielka. Często postępował twardo w sposób autorytarny, nie zatrzymując się przed brutalną przemocą. Ale jednocześnie wykazywał wybitne umiejętności organizacyjne, wybierając odpowiedni personel i umieszczając go na kluczowych stanowiskach, wiedział, jak zagłębić się w istotę sprawy, skoncentrować zasoby materialne i ludzkie we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Oznacza to, że pokazał cechy skutecznego menedżera.

Popularne Kategorie, Czerwiec - 2019

Top