Zalecane 2019

Wybór Redakcji

Elena Malikova, żona Dmitrija Malikova: biografia i życie osobiste
Biografia i życie osobiste Iriny Ponarovskiej
Co sławni i wielcy ludzie urodzili się 1 października

Jak klasyfikowane są organizacje społeczne

Anonim

Organizacja społeczna jest pojęciem wieloskładnikowym, którego po prostu nie można rozpatrywać z jednego punktu widzenia. Aby wyjaśnić istotę tej definicji, należy wziąć pod uwagę całość różnorodności systemów ludzkich. Klasyfikacja pozwala znacznie ułatwić to zadanie.

Zakres zastosowań systemów społecznych jest bardzo zróżnicowany, dlatego stosują następujące typy klasyfikacji.

W sprawie formy prawnej:

1) Organizacje komercyjne: • spółdzielnie produkcyjne;

 • przedsiębiorstwa jednolite;

 • partnerstwa biznesowe;

 • podmioty gospodarcze.

2) Organizacje non-profit: • związki i stowarzyszenia;

 • fundusze;

 • stosunki społeczne i religijne;

 • spółdzielnie konsumenckie;

 • instytucje.

Według celu: • Społeczno-edukacyjny. Cel: zapewnienie przyzwoitego poziomu wykształcenia ludności.

 • Społeczno-kulturowy. Cel: osiągnięcie niezbędnego poziomu wartości estetycznych.

 • Społeczno-gospodarczy. Cel: maksymalizacja zysków.

W odniesieniu do budżetu: • extrabudgetary (niezależnie poszukujące źródeł finansowania);

 • budżet (działający na funduszach przydzielanych przez państwo).

Ze względu na charakter działalności: • Sprzątanie. Działają one w celu zaspokojenia potrzeb i interesów nie tylko ich członków, ale także konsumentów. Należą do nich firmy działające w sektorze usług, produkcji oraz nauki i technologii.

 • Publiczne. Funkcja spełnia tylko potrzeby jej członków. Przykład: spółdzielnie konsumpcyjne, związki zawodowe.

Popularne Kategorie, Może - 2019

Top