Zalecane 2019

Wybór Redakcji

Dlaczego prawa i koncepcje więzień są tak powszechne w społeczeństwie?
Kiedy pojawili się pierwsi ludzie
Jaka jest różnica między Parlamentem USA

Kim jest Jezus Chrystus

Anonim

Przez dwa tysiące lat wizerunek Jezusa Chrystusa przykuł powszechną uwagę. Zarówno zwolennicy chrześcijaństwa, jak i jego przeciwnicy przemawiają do osoby Jezusa. Niektórzy nazywają go Synem Bożym, inni uważają, że Jezus był jednym z nauczycieli i duchowych mentorów ludzkości. Są tacy, którzy uważają go za fikcyjną postać. Kim był naprawdę Chrystus?

Bóg w ludzkiej postaci


Dla tych, którzy wyznają doktrynę chrześcijańską, istnieje jedna odpowiedź na pytanie o naturę Chrystusa. W ewangeliach kanonicznych zawartych w Nowym Testamencie Jezus pojawia się przed czytelnikiem jako Syn Boży i sam Bóg, który znalazł swoje wcielenie w ciele ludzkim.
Misją Jezusa Chrystusa było zbawienie zagubionej ludzkości.

Biblijny Jezus nie stworzył ani jednej książki w swoim krótkim życiu, nie zajmował wysokiej pozycji w społeczeństwie i nie stanął na czele popularnych ruchów. Ale jego kazania, które pojawiały się w formie figuratywnych przypowieści i nauk, przyciągnęły wielu słuchaczy, z których niektórzy zostali oddanymi uczniami Chrystusa. Chrześcijanie wyjaśniają ten magiczny efekt słów Chrystusa przez jego boskie pochodzenie i wewnętrzną siłę nadaną mu z góry.
Każdy, kto widział i słyszał, Jezus rozpoznał jego wielkość połączoną z mądrością i prostotą. Zadziwiające było to, jak prosty stolarz z Nazaretu, zrodzony z ziemskiej kobiety, był w stanie opanować tak głęboką mądrość. Tymczasem nie tylko słowa, ale i dzieła Jezusa dla wielu stały się dowodem jego boskiej natury. Wiedział, jak uspokoić złą pogodę, chodzić po wodzie, uzdrawiać chorych i wskrzeszać zmarłych tylko dzięki mocy słowa.

Jezus Chrystus jako kaznodzieja i nauczyciel ludzkości


Sceptycy jednak kwestionują wiele faktów w Biblii. Dla osoby materialistycznej cuda dokonane przez Chrystusa zdają się być albo zręcznością manualną i hipnozą, albo wynikiem upiększenia rzeczywistości, do której autorzy Ewangelii dobrowolnie lub bezwiednie uciekali się, próbując przedstawić kaznodzieję i nauczyciela jako prawdziwego Zbawiciela ludzkości.
Bez możliwości spojrzenia poza rzeczywistość, człowiek może jedynie wierzyć w boskie pochodzenie Jezusa Chrystusa.

Poważni badacze, którzy pieczołowicie studiowali dowody i dokumenty tamtej epoki, podzielili się, czy Chrystus istniał jako osoba historyczna. Najbardziej radykalni naukowcy przytaczają wiele dowodów na poparcie faktu, że Jezus faktycznie istniał i nie był wymysłem grupy ludzi, którzy stworzyli w swojej własnej wyobraźni niezwykle żywy obraz długo oczekiwanego Zbawiciela.
Niektórzy przyznają się do faktu życia Chrystusa, ale zaprzeczają jego boskiej naturze, uważając go za jednego z najbardziej utalentowanych głosicieli prawd religijnych zapisanych już w Starym Testamencie. Jezus rzekomo rozwijał jedynie idee biblijne, dając im figuratywną formę i wypełniając je nową treścią odpowiadającą jego czasowi. Bądź co bądź, dzisiaj rzadko ktokolwiek zaprzecza faktowi, że osobowość Jezusa Chrystusa wpłynęła na bieg historii świata i obecny duchowy stan ludzkości.

Powiązany artykuł

Dlaczego chrześcijanie nazywają Chrystusa Zbawicielem świata

Popularne Kategorie, Czerwiec - 2019

Top