Zalecane 2019

Wybór Redakcji

Mikhail Zhonin: biografia, życie osobiste, rola aktora
Vera Petrovna Maretskaya: biografia, kariera i życie osobiste
Poeta i piosenkarz Wiaczesław Malezjczyk: biografia i życie osobiste

Człowiek jako osoba

Anonim

Czym jest osobowość? Często ta koncepcja jest utożsamiana z pojęciem "człowiek". Jednak nie jest to prawdą. W końcu noworodek z zestawem wrodzonych odruchów nie jest jeszcze pełnoprawnym człowiekiem. A osoba dorosła, której umysł jest zaciemniony przez chorobę psychiczną, nie może być uważana za osobę w pełnym znaczeniu tego słowa.

Człowiek jest integralną częścią społeczeństwa


Definicja "osobowości" oznacza przede wszystkim rozsądną osobę, która jest świadoma swoich słów i działań i jest w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie.
Z natury człowiek jest istotą społeczną. Od najmłodszych lat jest otoczony przez innych ludzi. Rodzice, którzy wychowują i wychowują dziecko, uczą go mówić, pisać, używać sztućców, ubierać, bawić się, rzeźbić, rysować. Inspirują go do zachowania, wyjaśniają, co jest dobre, a co złe. Gdy dorastają, dziecko komunikuje się z innymi dziećmi i dorosłymi - na spacerach, w przedszkolu. I niezależnie od swojego pragnienia staje się częścią społeczeństwa, bierze udział w złożonym systemie stosunków społecznych. Więc idzie przez całe jego przyszłe życie.
Z tej reguły są tylko wyjątkowo rzadkie wyjątki, kiedy ludzie, którzy nie chcą być w społeczeństwie, stają się pustelnikami, zaczynają żyć w samotnych, trudno dostępnych miejscach.

Jak środowisko osoby wpływa na kształtowanie się jego osobowości


Dziecko przede wszystkim zwraca uwagę od najbliższego człowieka - ojca i matki, a pod ich nieobecność od opiekunów. Uważnie przygląda się ich zachowaniom, słucha o tym, co i jak mówią, stopniowo zaczyna przyjmować ich system wartości, ich postawy, przyzwyczajenia, zachowania. Oczywiście, inni bliscy krewni, a także dorośli, którzy choć nie są spokrewnieni z krwią z rodzicami, ale często komunikują się z nimi, są w domu, mogą mieć duży wpływ na dziecko. Innymi słowy, w kształtowaniu osobowości danej osoby jego społeczny krąg odgrywa ogromną rolę.
Potwierdzają to liczne przysłowia, powiedzonka, na przykład: "Jabłko z jabłoni nie spada wystarczająco daleko", "Z kim będziesz prowadził - od tego i podnieś".

Oczywiście są wyjątki. Istnieją przykłady, kiedy dziecko, które wychowało się w otoczeniu chciwych i bezdusznych egoistów - gadżetów, stało się życzliwą i wspaniałomyślną osobą. Lub potomstwo godnych rodziców, którzy nauczyli go tylko dobrych rzeczy, szło "krętą drogą", stało się zbrodnią lub amoralną osobą.
Osobowość osoby może również powstać pod wpływem nauczycieli, dowódców wojskowych i starszych towarzyszy. Światopogląd osoby, cele, które sobie wyznaczył w życiu, również odgrywają bardzo ważną rolę. Zwłaszcza jeśli jest naznaczony wielkimi umiejętnościami, talentem w określonym obszarze.

Popularne Kategorie, Czerwiec - 2019

Top