Zalecane 2019

Wybór Redakcji

Jak poznać swoich przodków
Jak znaleźć wartość ikony
Jak zrobić ikonostas

Jak wyznać w kościele

Anonim

Jednym z sakramentów Kościoła prawosławnego jest sakrament pokuty. W nim człowiek wyznaje swoje grzechy grzechu przed Bogiem ze świadectwem kapłana.
Oczywiście możesz wyznawać Boga w dowolnym czasie i miejscu. Tylko myśląc o grzechu, a nawet już zgrzeszywszy, musisz natychmiast szczerze zwrócić się do Chrystusa słowami pokuty.


Jednak wyznanie Kościoła ma swoją własną charakterystykę. Z reguły osoba, która chce się spowiadać w kościele, ma czas na przygotowanie. Kościół w takich przypadkach zaleca samotność, podwójną modlitwę, post. Łatwiej więc człowiekowi widzieć siebie, uporządkować jego myśli i uczucia.
Aby spowiedź nie zamieniła się w zwykłą listę grzechów, wymaga ona świadomości jako rzeczy niszczącej życie. Czasami, po raz pierwszy, aby ułatwić przygotowanie się do spowiedzi, niektórzy księża zalecają pisanie grzechów na kartce papieru, ponieważ coś można zapomnieć.
Zdając sobie sprawę ze swoich grzechów, musisz znaleźć odwagę, by potępić siebie w nich i ustanowić cel, odwrócić się od grzechu tak bardzo, jak możesz, prosząc Boga, aby Cię wzmocnił. Ale nie tylko spowiedź w słowach oczyszcza człowieka. Pokutujący wymaga również zmiany życia z grzesznego na boski.
Konieczne jest, aby osoba, która wyznaje, miała wiarę w przebaczenie grzechów. Te grzechy, które zostały wcześniej wyznane i rozwiązane, nie muszą być powtarzane w spowiedzi, ponieważ zgodnie z naukami Kościoła są one już przebaczone. Jeśli jednak grzechy te zostały popełnione ponownie, konieczna jest ich pokuta. Musisz także wyznać popełnione grzechy, zapomnieć, ale teraz przypomnieć.
W Ortodoksji, przed komunią świętych Ciała i Krwi Chrystusa, konieczne jest wyznanie w kościele, począwszy od wieku, w którym dziecko ma siedem lat. W tym czasie istnieje świadomość ich działań i odpowiedzialności za nich, zarówno przed Bogiem, jak i przed ludźmi.
W niektórych przypadkach, dla pełniejszego wykorzenienia grzesznych nawyków, zakorzenionych w sercu i duszy osoby, kapłan może wyznaczyć pokutę. Przez pokutę rozumie się wyczyn, w którym wyznający grzech jest uzdrawiany przez przeciwną cnotę, i który przyczynia się do zmiany życia.
Pod koniec spowiedzi wskazane jest, aby szczerze powiedzieć "żałuję". Kiedy kapłan stawia stułę na głowie penitenta, oznacza to powrót Bożego miłosierdzia do niego. Potem należy ucałować krzyż jako znak, że Chrystus zwyciężył grzech i śmierć krzyżem; następnie pocałujcie Ewangelię, obiecując w ten sposób żyć zgodnie z przykazaniami ewangelii. Ewangelia i krzyż, leżące na mównicy podczas spowiedzi, oznaczają obecność samego Zbawiciela. Poprzez pokutę człowiek powraca do liczby wiernych dzieci Kościoła i zostaje przyćmiony łaską Chrystusa.

Popularne Kategorie, Może - 2019

Top